Publisert 04.04.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Ny veileder til leveringskvalitetsforskriften

NVE har oppdatert veilederen til leveringskvalitetsforskriften. Veilederen gir forklaringer på hva de ulike bestemmelsene er, hva som er hensikten med dem og hvordan de skal forstås.

Den nye veilederen er tilpasset endringene som kom i forskriften i 2018 og 2019. I tillegg er teksten oppdatert med gjeldende forvaltningspraksis og gjort mer leservennlig.

Leveringskvalitet består av:

  • leveringspålitelighet som sier noe om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi
  • spenningskvalitet som sier noe om kvaliteten til den elektriske energien (spenningen må ha en viss kvalitet for at den skal kunne benyttes og ikke ødelegge elektriske apparater)
  • nettselskapenes kundebehandling og informasjon til kundene

Den nye veilederen er tilgjengelig her.

Kontaktpersoner:

Ragnhild Aker Nordeng,
Epost: rakn@nve.no, tlf: 22959845

Torfinn Jonassen,
Epost: tjo@nve.no, tlf: 22959480