Publisert 20.02.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Prissetting og insentiver ved utnyttelse av fleksibilitetsresursser

Utnyttelse av fleksibilitet, at forbrukere, produsenter eller batterier i enkelte tilfeller kan være villige til å endre sitt uttak eller innmating, kan i enkelte tilfeller være den kostnadsriktige løsningen, sammenliknet med å alltid investere i nett.

– Det er en forutsetning at nettselskap og eierne av fleksibilitetsressurser har riktige insentiver til å agere samfunnsmessig rasjonelt, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat

Dersom andre enn Statnett som systemansvarlig skal håndtere flaskehalser oppstår spørsmål om prising av fleksibiliteten, insentivene til nettselskap, produsenter og forbrukere og nøytralitet.

Håndtere flaskehalser

I arbeidet med å vurdere utvikling av nettselskapene i regional- og distribusjonsnettet (DSO) er håndtering av flaskehalser et sentralt tema. For å belyse spørsmålene over ba NVE om en gjennomgang av aktuelle virkemidler, dersom andre enn systemansvarlig skal kunne benytte regulering av produksjon og forbruk eller andre fleksibilitetsressurser, for å håndtere flaskehalser i eget regional- og distribusjonsnett.

THEMA Consulting Group (Thema) har i rapporten gått gjennom ulike virkemidler. Gjennomgangen viser at det er praktiske utfordringer ved de fleste virkemidlene. For å sikre at aktørene gjør samfunnsmessige rasjonelle valg må aktørene stilles overfor en kostnad ved flaskehalsen. Dersom nettselskapene får en ensidig rett til å koble ut uten krav om betaling gir det en risiko for ineffektiv håndtering av flaskehalser. Thema viser i rapporten at det er flere mulige virkemidler som kan gi insentiv til effektiv flakshalshåndtering.

NVE vil bruke rapporten som underlag i det videre arbeidet med utviklingen av nettselskapenes virkemidler og ansvar.

Last ned rapporten her (pdf).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Torfinn Jonassen | mobil: 952 24 548

Christina Sepúlveda | mobil: 990 23 422