Publisert 02.05.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Strømløse anlegg kan bli feilaktig registrert som avvik på datakvalitet i Elhub

NVE har tidligere vedtatt tvangsmulkt for 123 nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub. Nettselskap, som er uenig i avvikene som Elhub rapporterer, må ta kontakt med NVE.

- Nettselskap må kontakte NVE og redegjøre for eventuelle forhold som er utenfor nettselskapets kontroll. NVE kan ta hensyn til slike forhold i oppfølgingen av datakvalitet og fakturering av tvangsmulkt, sier Guro Grøtterud, seksjonssjef i NVE

NVE har tidligere vedtatt tvangsmulkt for 123 nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub. Det skal faktureres tvangsmulkt alle dager med avvik på datakvalitet i perioden fra 26. april til 31. mai 2019. NVE tar utgangspunkt i rapporter fra Elhub om datakvalitet ved D+1 og D+5 ved fakturering av tvangsmulkt.

Et spesielt relevant forhold som nettselskapene bør følge opp er målepunkt som kunden selv har stengt slik at nettselskapet ikke har kontakt med måleren. Nettselskap som rapporterer måleverdiene korrekt med estimeringskode for strømutkobling (E005) får dessverre redusert sitt resultat på måling av datakvalitet.Elhub har per i dag ikke teknisk mulighet til å ta ut disse punktene ved måling av datakvalitet. Nettselskap må derfor kontakte NVE for å unngå tvangsmulkt om de for eksempel har mange fritidsboliger som er utkoblet i sitt nettområde. NVE vil ta hensyn til disse tilfellene i oppfølgingen av datakvalitet og fakturering av tvangsmulkt.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Guro Grøtterud
tlf 45632677

Seniorrådgiver Kalle Ellinggard
tlf 22959326