Publisert 04.07.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Varedeklarasjon 2015

NVE har publisert varedeklarasjon som gjelder for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp. Det er ingen endringer i beregningsmetoden for 2015.

Alle kraftleverandører skal i henhold til NVEs regelverk informere sine kunder om sammensetningen av kraften de solgte foregående år, når det er tatt hensyn til opprinnelsesgarantier. Dette kalles en varedeklarasjon.

Beregningsmetoden for varedeklarasjon for 2015 er som for 2014. NVE er gjort kjent med at Olje- og energidepartementet vil utrede nærmere hvordan endringer kan gjøre at systemet med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon kan fungere bedre enn i dag.

Varedeklarasjon for 2015 er beregnet av NVE med bakgrunn i opprinnelsesgarantiordningen og gjelder for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp.

Opprinnelsesgarantiordningen er en EU-ordning som gir mulighet til å dokumentere at det er produsert en gitt mengde kraft basert på en fornybar energikilde.

For kunder som har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp, kan kraftleverandører lage en egen varedeklarasjon basert på opprinnelsesgarantiene.

For kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp, må kraftleverandører vise til varedeklarasjon beregnet av NVE.

Varedeklarasjonen er beregnet med utgangspunkt i kraftproduksjonen i Norge, korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier. Som følge av varedeklarasjon er korrigert for handel med opprinnelsesgarantier har varedeklarasjonen en annen sammensetning av energikilder enn den norske kraftproduksjonen.

Les mer om beregningsmetode for varedeklarasjon.

Les mer om varedeklarasjon 2015.

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Førstekonsulent Olav Sem Berg, tlf 22959295 / 95968186

Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tlf 40 21 01 50