• Forside
  • Økonomisk regulering av nettselskap
Publisert 07.10.2015 , sist oppdatert 24.10.2019

Økonomisk regulering av nettselskap

NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft.

Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Nøkkeltall for økonomisk regulering

Referanserente 2018: 6,10 %

Bransje: total inntektsramme 2018: 18 mrd kr

Statnett: varslet inntektsramme 2018: 7,4 mrd kr

Nyheter og høringer om den økonomiske reguleringen