Publisert 30.03.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i 2015

Nettselskaper som har fått vesentlig økte kostnader i 2015 som følge av endringene i satsene for arbeidsgiveravgift kan søke om å få disse dekket gjennom et tillegg i inntektsrammen.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (AGA) ble endret for energisektoren med virkning fra 1.7.2014. NVE har tidligere uttalt at selskapene som får økt avgift delvis skulle kompenseres for dette i 2014 og 2015, ettersom de økte kostnadene kommer inn i kostnadsgrunnlaget for inntektsrammer med to års tidsetterslep.

NVE har kommet til at en sjablonmessig fastsettelse av tillegget i inntektsramme, som følge av endringer i satsene for arbeidsgiveravgift, ikke kan benyttes i 2015. Nettselskap som mener de har fått vesentlige økninger i kostnadene i 2015 som følge av endringen i arbeidsgiveravgift, må eventuelt søke om å få et tillegg i inntektsrammen. NVE har utarbeidet en søknadsmal som vi foretrekker at selskapene benytter.

Eventuelle søknader vil bli behandlet med hjemmel i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6. Det kreves at det foreligger et særlig tilfelle, noe som innebærer at de økte kostnadene må være av et visst omfang før det gis et tillegg i inntektsrammen.

NVE foretrekker at selskapene søker så raskt som mulig, og helst innen 1.5.2017.