Publisert 15.03.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Finansieringsordning for FoU

Ved utgangen av desember 2018 har vi godkjent 135 FoU-søknader. Godkjente FoU-prosjekter kan inngå i vår finansieringsordning for FoU.

Utvikling i utnyttelsesgrad av FoU-ordningen for perioden 2013-2017

FoU-prosjekter som kan bidra til en effektivisering av driften og utviklingen av strømnettet kan bli inkludert i NVEs finansieringsordning for FoU. Ordningen retter seg mot nettselskapene. Målet er å stimulere nettselskapene til å satse mer på FoU.

Prosjektkostnader fra godkjente FoU-prosjekter kan dekkes som et tillegg til inntektsrammen. Ordningen er begrenset til 0,3 prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag.

Kriterier for å få prosjekter godkjent:

  • Prosjektene må være vurdert som støtteverdig av en institusjon som gir tilskudd til FoU-prosjekter. 
  • Prosjektet må kunne bidra til økt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I høyremenyen finner dere mer informasjon om hva som skal til for å få et FoU-prosjekt godkjent av oss, ofte stilte spørsmål og svar om ordningen, og en oversikt over prosjekter som hittil er blitt godkjent.