Publisert 18.03.2013 , sist oppdatert 23.10.2019

Finansiering av FOU - Ofte stilte spørsmål

Denne siden viser en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar knyttet til FOU-ordningen.

Er det kun brukerfinansieringen som inngår i ordningen, eller inngår også nettselskapets bruk av egne timer i prosjektet?

Alle kostnader relatert til nettselskapet som reflekteres i prosjektets budsjett og regnskap kan dekkes i ordningen. Dersom selskapets egeninnsats kun reflekteres i selskapets eget regnskap, kan det ikke inngå. Kostnadene som selskapet rapporterer inn til NVE hvert år må kunne avstemmes mot prosjektregnskapet.

Kan prosjekter som tidligere har blitt godkjent av en tilskuddsinstitusjon, og som pågår også etter at ordningen trådte i kraft, dekkes av ordningen?

Prosjekteier må søke til NVE om for at prosjektet skal kunne inngå i ordningen, på lik linje med nye prosjekter. Et nettselskaps kostnader ved slike prosjekt kan inngå i ordningen f.o.m. 1.1.2013. Brukerfinansiering og egeninnsats som er brukt i prosjektet før dette inngår ikke.

Er det en ”foreldelsesfrist” på godkjenningen av prosjekter?

Prosjekter som får økonomisk støtte fra NFR eller andre må følge tidsløpet som står i kontrakten. Prosjekter som er funnet støtteverdige, men som ikke får økonomisk støtte, har ikke samme krav fra NFR. Så lenge NFR har karakterisert prosjektet som støtteverdig, vil prosjektet kunne inngå i ordningen selv om prosjektstart utsettes noe eller om prosjektperioden blir lengre enn planlagt. NVE forventer imidlertid å bli informert dersom prosjektet forandrer seg vesentlig fra den opprinnelige prosjektplanen, enten det gjelder prosjektets innhold eller tidsrom.