Publisert 27.08.2013 , sist oppdatert 23.10.2019

Hvordan få prosjektet godkjent?

Hvilke kriterier må oppfylles for at prosjektet skal kunne inngå i finansieringsordningen?

For at et prosjekt skal kunne inngå i vår finansieringsordning for FoU må disse kriteriene være oppfylt:

  1. Prosjektet må bli funnet støtteverdig av en institusjon som gir tilskudd til FoU-prosjekter
  2. Prosjektet må kunne bidra til økt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet
  3. Informasjon om prosjektmål og resultater skal være åpen og tilgjengelig for alle

Hvordan søke om å få prosjektet innlemmet i finansieringsordningen?

Når disse kriteriene er oppfylt kan prosjekteier søke om å få sitt prosjekt godkjent i vår finansieringsordning for FoU. Søknaden sendes elektronisk til nve@nve.no, og må minimum inneholde følgende dokumentasjon:

  1. Dokumentasjon på at prosjektet er funnet støtteverdig
  2. En kort redegjørelse for hvorfor prosjektet er relevant, og hvordan prosjektet bidrar til mer effektiv drift eller utnyttelse av nettet.
  3. En oversikt over hvilke nettselskaper som skal delta i prosjektet
  4. En erklæring om at prosjektet vil følge regnskapslovens krav til føring av FoU-kostnader
  5. En erklæring om at prosjektets resultater vil gjøres allment tilgjengelig

Når vi har undersøkt om prosjektet oppfyller kriteriene sender vi et svar til prosjekteier hvor vi enten godkjenner eller avslår søknaden. Dersom søknaden blir godkjent vil den havne i listen over «Godkjente FoU-prosjekter».