Publisert 21.08.2018 , sist oppdatert 23.10.2019

Infoskriv - inntektsrammer

Type dokument År Nummer Tittel Sammendrag
Infoskriv 2018 3 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2019 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2019.
Infoskriv 2018 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2017 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2017.
Infoskriv 2017 4 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2018 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2018.
Infoskriv 2017 3 Tillegg i inntektsramme for 2015 som følge av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift NVE informerer om at nettselskaper med vesentlige økninger i kostnader i 2015 som følge av endring i arbeidsgiveravgift kan søke om tillegg i inntektsramme.
Infoskriv 2017 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2016.
Infoskriv 2016 5 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2017 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2017.
Infoskriv 2016 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2015.
Infoskriv 2015 4 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2016.
Infoskriv 2015 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2014 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2014.