Publisert 21.08.2018 , sist oppdatert 23.10.2019

Konsulentrapporter

Type dokument År Nummer Tittel Sammendrag
Rapport 2018   Sensitivitetsanalyse for KILE Tilleggsundersøkelsen (konsulentrapport) En sensitivitetsanalyse på betalingsvillighet for å unngå langvarige avbrudd.
Rapport 2018   KILE-funksjoner for husholdninger bygget på erfaringer med lange avbrudd (konsulentrapport) Oppdatert versjon av NVE-rapport 2018:13. Undersøkelse av betalingsvillighet for langvarige avbrudd.
Rapport 2018   Nye KILE-funksjoner for husholdninger (konsulentrapport) Oppdatert versjon av NVE-rapport 2018:13. Undersøkelse av betalingsvillighet for avbrudd.
Rapport 2018 13 Nye KILE-funksjoner for husholdninger (konsulentrapport) Rapporten presenterer en undersøkelse av husholdningers vilje til å betale for sikker strømforsyning. Denne gir grunnlag for å vurdere størrelsen på avbruddskostnadene, som inngår i nettselskapenes kvalitetsjusterte inntektsrammer for ikke levert energi (KILE).
Høringsdokument 2017 2 Vurdering av NVEs referanserente (konsulentrapport) Rapporten presenterer analyser og vurderinger av de enkelte parameterne i WACC-modellen. Denne gir grunnlag for NVEs videre vurdering.
Rapport 2015 117 KILE for husholdninger (konsulentrapport) Rapporten presenterer en undersøkelse av husholdningers vilje til å betale for sikker strømforsyning. Denne gir grunnlag for å vurdere størrelsen på avbruddskostnadene, som inngår i nettselskapenes kvalitetsjusterte inntektsrammer for ikke levert energi (KILE).
Rapport 2011   Utfordringer ved utvidet bruk av skjønn i den økonomiske reguleringen Utarbeidet av Xrgia.
Notat 2008   Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene  
Rapport 2008   Justeringsparameteren i inntektsreguleringen – Vurdering av behov for endringer Utredning av hvordan tidsforsinkelser kan kompenseres for i inntektsrammemodellen (Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen).
Rapport 2008   Weight Restrictions in the DEA Benchmarking Model for Norwegian Electricity Distribution Companies – Size and Structural Variables Videre undersøkelse av vektrestriksjoner i DEA-modell, med fokus på strukturelle og størrelsesorienterte oppgavevariabler (Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Ana Camanho).
Rapport 2008   Weight Restrictions on Geography Variables in the DEA Benchmarking Model for Norwegian Electricity Distribution Companies Undersøkelse av vektrestriksjoner i DEA-modell (Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Ana Camanho).
Rapport 2008   Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Utarbeidet av Energidata.
Rapport 2008   Benchmarkingmodeller og incentiver Utarbeidet av Econ Pöyry.
Rapport 2008   Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Utarbeidet av Econ Pöyry.