Publisert 21.08.2018 , sist oppdatert 23.10.2019

Veiledere

Type dokument År Nummer Tittel Sammendrag
Veileder 2012 6 Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften (USLA-ordningen).
Veileder 2018   Veiledning og krav til innrapportering av økonomiske og tekniske data Veileder til innrapportering i eRapp for 2017
Veileder 2017   Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Veileder til innrapportering i TEK for 2017