Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer

Her finner du informasjon om nettselskapenes inntektsrammer, både de mest aktuelle og de historiske. Alle data som er benyttet til å fastsette inntektsrammene er publisert under inntektsrammen for det enkelte år.

Samlede inntektsrammer for bransjen 2010-2019 (eks. Statnett)

Inntektsrammene vedtas først etter utgangen av det enkelte år. For at selskapenes tariffer på best mulig måte skal reflekterer de faktiske rammene, varsler NVE disse før inngangen til det enkelte år. Varslene bygger på det samme kostnadsgrunnlaget som skal benyttes i vedtakene, og skal i prinsippet kun avvike fra disse hvis estimatene for rente, kraftpris og inflasjon ikke er riktig.

Vi fastsetter inntektsrammer dels basert på selskapets egne kostnader og dels basert på sammenlignende analyser. Selskapets eget kostnadsgrunnlag blir tillagt en vekt på 40 %, mens kostnadsnormen fra de sammenlignende analysene tillegges en vekt på 60 %. Du kan lese mer om beregning av inntektsrammer og reguleringsmodellen her.

NVE benytter gratisprogramvaren R til beregning av inntektsrammer (IRiR). Det betyr at alle kan få tilgang til, og innsyn i koden som til en hver tid er gjeldende. Følg knappen "IRiR" i høyremenyen for mer informasjon.