Publisert 01.02.2011 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2010

NVE vedtok 1.februar nettselskapenes inntektsrammer for 2010 til 17,8 milliarder kroner. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2010 av 1.12.2009. I forhold til varselet er beregningsgrunnlaget for en del selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og kontrollbesøk.

9. november 2010 varselet NVE et tillegg i inntektsrammen på grunn av kortvarig KILE. Metoden for fastsettelse av tillegget var på høring høsten 2009. Tillegget for kortvarig KILE er inkludert i vedtakene om inntektsrammer. 

Vedtakene tar hensyn til selskapets kostnadsgrunnlag, kostnadsnorm og tillegg for investeringer basert på referanserente, inflasjon og referansepris på kraft for 2010. Referanserente er satt til 5,62 prosent. Konsumprisindeksen for 2010 er 128,8. Referanseprisen på kraft varierer avhenging av hvilket prisområde selskapet ligger i og fremgår av selskapenes vedtak, samt filen med navn "Inntektsrammeberegning for 2010" på denne siden.

NVEs vedtak om inntektsrammer for 2010 viser at nettselskapenes totale inntektsrammer ble 680 millioner kroner høyere enn varslet 1.12.2009. Økningen skyldes høyere referansepris på kraft og høyere KPI enn lagt til grunn i varselet, mens lav rente demper økningen. I varselet var inntektsramme for bransjen på om lag 17,1 milliarder kroner. Noen selskaper har korrigert økonomiske og tekniske data for 2008 etter at varselet ble sendt ut. Dette utgjør imidlertid en mindre del av endringene på bransjenivå.

For enkeltselskaper skyldes de største endringene fra varselet at NVE har tatt ut Krødsherad Everk KF fra de sammenlignende analysene i vedtaket. Dette er gjort da det hefter usikkerhet ved deres datagrunnlag. Det er varslet tilsyn hos selskapet i april.

Alle data er benyttet i fastsettelsen av inntektsrammene er lagt ut på denne siden. I tillegg er oversikt over endringene NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. På nettsidene ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et rundskriv om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm.