Publisert 01.10.2010 , sist oppdatert 23.10.2019

Kontroll av data

NVE sendte 1.10.2010 brev til alle omsetningskonsesjonærer med inntektsramme med pålegg om kontroll av data som skal benyttes ved fastsettelse av inntektsrammer for 2011.

 Det enkelte selskap vil finne sine egne data som benyttes i inntektsrammeberegningen under Vedlegg N i eRapp. Alle selskapene har fått tilsendt sine data fra TEK. Noen selskaper har også fått pålegg om å besvare særskilte merknader til datagrunnlaget.

Hvert selskaps data vil gjennom normkostnadsmodellene og den etterfølgende kalibreringen av kostnadsnormen påvirke både egen og andre selskapers inntektsrammer. NVE understreker at det derfor er svært viktig at hvert selskap går gjennom eget datagrunnlag og gir tilbakemelding dersom det er feil i tallene.

Tilbakemelding må gis skriftlig på e-post til nve@nve.no innen 18. oktober 2010. Det må gis tilbakemelding også i de tilfellene selskapet ikke har endringer i de data som fremgår av oversiktsbildet i Vedlegg N i eRapp og brevets vedlegg 2 (data fra TEK).

Veiledning til beregningsgrunnlag