Publisert 13.10.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2018 - grunnlagsdata

Data som skal benyttes til beregning av inntektsrammer for 2018 er nå klare. Vi ber om at selskapene sjekker egne data og gir tilbakemelding om feil så snart som mulig og senest innen 22. november. Spesielt ber vi om at datagrunnlaget for forsyning av øyer sjekkes.

Alle data finnes i Excel-boka "Grunnlagsdata" til høyre på denne siden. Vi tar forbehold om at egne datakontroller og andre tilbakemeldinger kan føre til endringer i datasettet.

Vi har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2016 og selskapenes faktiske kostnader i 2016. Beregningen viser at inntektsrammene for 2016 var for høy. Differansen blir trukket fra inntektsrammen for 2018, og er (inkludert renter) anslått til 876,3 millioner kroner.

Antall forsynte øyer

Vi ber spesielt selskapene med forsyning til øyer om å sjekke at deres datagrunnlag er korrekt. NVE samlet inn informasjon om nettselskapenes forsyning av øyer i 2008. Øyer som ligger med enn 1 km fra fastland eller andre forsynte øyer skal inkluderes i inntektsrammemodellen som et rammevilkår. Vi er avhengig av at selskapene selv gir beskjed ved endringer i antall forsynte øyer.

Excel-boka "Øyer" til høyre på denne siden inneholder informasjon om antall øyer per selskap, og navn på disse øyene. Antall øyer per selskap blir oppdatert årlig, men navn på øyer er ikke oppdatert siden 2008. Disse ark-fanene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Vi er først og fremst opptatt av at antall øyer per selskap for 2016 blir riktig, men vi ønsker også at eventuelle endringer i navn oppdateres (og at de som ikke lenger er aktuelle fjernes). 

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 22. november

Dersom det oppdages feil i datagrunnlaget, ber vi om å bli opplyst om disse så snart som mulig, og senest innen 22. november 2017. Feil i datagrunnlaget vil bli tatt hensyn til ved beregning av endelig varsel om inntektsrammer.

Varsel om inntektsrammer for 2018

NVE vil publisere foreløpig varsel om inntektsrammer på våre nettsider i begynnelsen av november. Endelig varsel om inntektsrammer 2018 sendes i begynnelsen av desember 2017.