Publisert 29.11.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Skript for beregning av inntektsrammer i R

NVE benytter gratisprogramvaren R til beregning av inntektsrammer. Dette gir full transparens i beregning og gjør det mulig å følge hver eneste kodelinje fra forutsetninger og dataimport til inntektsramme.

Sist oppdaterte versjon av koden er tilgjengelig på NVEs GitHub. Ved varsel og vedtak av inntektsrammer legges det ut en kopi av scriptet benyttet ved beregningen på her på NVEs nettside.

Brukere med noe programmeringserfaring kan ved hjelp av koden gjøre analyser av hvordan ulike endringer vil slå ut på inntektsrammen. For mindre erfarne brukere som ønsker å kjøre beregningen vises det til «Kom i gang»-dokumentet som kan lastes ned fra høyremenyen på denne siden. Videre beskriver "IRiR Guidelines"-dokumentet kodens oppbygning, forklaring av beregningsprosessen, grunnlaget og variablene.

For å kjøre koden må du minimum installere programvaren «R». Videre anbefales det å bruke RStudio som er et integrert utviklingsmiljø (IDE) for R. RStudio gjør bruk og utvikling av koden mer brukervennlig. Lenker for nedlasting av disse applikasjonene finnes i høyremenyen. For brukere som ønsker å lære å programmere R viser vil til de samme nettsidene som RStudio, disse finner du i lenken "Lær å programmere R".

Script for beregning av harmoniinntekt er snart klart i R.

NVE har ikke mulighet til å gi brukerstøtte for koden, men viser til «Kom i gang»-dokumentet som er tilgjengelig i høyremenyen på denne siden.