Publisert 20.06.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Endring i kontrollforskriften - høring

NVE foreslår endringer i beregning av referanserenten og hvordan nettselskapenes FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt skal håndteres i den økonomiske reguleringen.