Publisert 19.06.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Fjerning av tidsetterslep

NVE fjernet tidsetterslepet knyttet til inntekter fra investeringer i inntektsrammereguleringen fra 1.1.2009. Etter å ha vurdert Econ Pöyrys analyser og mottatte kommentarer, har NVE konkludert med at det ikke er behov for en generell kompensasjonsordning.