Publisert 24.09.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsramme for 2013 - kontroll av data (utgått)

Alle omsetningskonsesjonærer med inntektsramme har fått brev med orientering om kontroll av data som skal benyttes ved fastsettelse av inntektsrammer for 2013.