Publisert 30.11.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Modell for kostnadsnorm fra 2013

NVE har lagt ut rapport 71/2012 som dokumenterer høringsinnspill, samt NVEs vurdering av disse. Modellene som vil brukes for å fastsette nettselskapenes kostnadsnormer fra 2013 er også beskrevet.