Publisert 15.01.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

NVE har beregnet nye inntektsrammer for 2015-2017 etter klagebehandling

Olje- og energidepartementet (OED) har besluttet at alle kjente feil i dataene som ligger til grunn for beregning av inntektsrammer for 2015-2017 skal korrigeres. Vi har nå korrigert datagrunnlagene og regnet nye inntektsrammer for 2015-2017.

Hvis korrigert datagrunnlag resulterer i høyere inntektsramme for et selskap, skal det opprinnelige vedtaket endres. Vi legger til differansen mellom opprinnelig vedtak og ny inntektsrammeberegning, inkludert renter, i «Justering mer-/mindreinntekt» i note 5.2 for 2017. Hvis korrigert datagrunnlag resulterer i en uendret eller lavere inntektsramme for et selskap, vil vi ikke endre vårt opprinnelige vedtak.

Det er totalt 78 selskaper som får justert sin mer-/mindreinntekt for 2017 på bakgrunn av nye beregninger av inntektsrammer for 2015-2017. Inkludert renter, er det snakk om en oppjustering på totalt 85 millioner kroner. Vedtak om mer-/mindreinntekt for 2017 vil vise hvor stor en eventuell justering av inntektsrammene 2015-2017 blir for det aktuelle selskapet. For mer informasjon kan du også se alle nye data og beregninger for de ulike årene her:

Inntektsrammer 2017 etter klagebehandling

Inntektsrammer 2016 etter klagebehandling

Inntektsrammer 2015 etter klagebehandling

Om rentejustering

Tilleggene i for inntektsramme blir tatt hensyn til i beregning av tillatt mer-/mindreinntekt (MMI) for 2017. Tilleggene for 2015 og 2016 er derfor tillagt renter med de rentesatsene som gjelder MMI. Disse er 1,59 % for 2015, 1,37 % for 2016 og 1,19 % for 2017. For første året er det beregnet halve renter, siden rentene skal legges på gjennomsnitt av IB og UB. For 2017 er det også beregnet halve renter, siden eRapp automatisk legger til renter for UB i note 5.2.