Publisert 06.11.2018 , sist oppdatert 23.10.2019

NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader

Vi har i dag sendt ut et brev til alle nettselskapene der vi ber om innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapenes totale kostnader. Vi vil bruke disse innspillene videre i arbeidet med å definere og beregne nye rammmevilkårsvariabler som kan brukes i kostnadsnormmodellene.

Frist for å sende innspill er 3. desember. Merk innspillene med saksnummeret 201840857, og send til nve@nve.no.