Publisert 21.05.2013 , sist oppdatert 23.10.2019

Oppdatert estimat på referanserente for 2013

Basert på data fra 1. tertial samt oppdaterte prognoser fra SSB, estimeres referanserenten til 6,82 % for 2013.  Det forrige estimatet var på 7,12 %, og var basert på data fra 2012.