Publisert 07.03.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Oppsummering av høring om AMS

NVE sendte 9.9.2011 ut forslag om finansiering av AMS på høring blant nettselskaper og bransjeorganisasjoner. Etter å ha vurdert innspillene, holder vi fast på hovedinnholdet i forslaget.