Publisert 25.01.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Oppsummering av Statnetts kostnadsrapportering

Vi publiserer en oppsummeringsrapport som tar for seg Statnetts kostnadsrapportering fra 2017, innspill fra bransjen og ny rapporteringsmal for kommende rapporteringer.  

Historisk utvikling i kostnader for Statnett SF 2012-2016

Statnett har redegjort for egen kostnadsutvikling i perioden 2012-2023 (del I, se Årsrapport 2016 fra side 128), og for kostnadsavvik for større investeringsprosjekter som ble aktivert i 2015 og 2016 (del II, se "Kostnadsutvikling investeringsprosjekter" nederst på denne siden).

Redegjørelsene fra Statnett er de første av sitt slag, og vil fremover bli publisert hvert andre år. Målet er at redegjørelsene skaper transparens rundt kostnadsutviklingen i Statnett, og gi en forklaring på hvorfor vi ser den utviklingen vi gjør. 

Bakgrunnen for redegjørelsen er omtalt i NVE-rapportene 64/2015 «Statnett – regulering og oppfølging av kostnadsutvikling» og 49/2016 «Oppsummeringsrapport: Statnett – regulering og oppfølging av kostnadsutvikling».

NVE rapport 2019:8 gir en oppsummering av Statnetts redegjørelser, presenterer bransjens innspill til redegjørelsene og våre kommentarer til innspillene. I tillegg har vi inkludert en oppdatert versjon av rapporteringsmalen som Statnett skal bruke ved neste rapportering i 2019.