Publisert 10.01.2013 , sist oppdatert 23.10.2019

Prosedyre for godkjenning av prosjekter som kan inngå i finansieringsordningen for FoU-prosjekter

1.1.2013 trådte ordningen med at kostnader ved spesifikke FoU-prosjekter inntil 0,3 prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag kan dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme i kraft. Ordningen er beskrevet i NVE høringsdokument 1/2012.