Publisert 02.05.2013 , sist oppdatert 23.10.2019

Rapportering av tekniske anlegg for 2012 (TEK2012)

29. april 2013 sende NVE pålegg til nettselskapa at dei skal rapportere endringar av tekniske anlegg i regional- og sentralnett i 2012.