Publisert 04.09.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Utfyllende beregninger på selskapsnivå - modeller for kostnadsnormer fra 2013 (utgått)

Vi har fått innspill på at det er behov for mer detaljerte beregninger enn det som ble publisert med høringsforslaget. Derfor har vi lagt ut Excel-boken ”Ulike effekter av modellendringer”. Her vises endringer fra varsel om inntektsrammer 2012 til forslaget om ny modell fra 19.6.2012.