Publisert 16.10.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Varsel om inntektsrammer 2013 - foreløpig datagrunnlag (utgått)

NVE har lagt ut grunnlagsdata som vil bli benyttet i beregningen av de varslede inntektsrammene for 2013.