Publisert 31.10.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Varsel om inntektsrammer 2013 - foreløpige beregninger i uke 45 (utgått)

Foreløpige beregninger av inntektsrammer for 2013 vil bli gjort kjent for nettselskapene i begynnelsen av uke 45.