Publisert 06.11.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Varsel om inntektsrammer 2013 - foreløpige beregninger (utgått)

NVE har 6. november 2012 publisert foreløpige inntektsrammer for 2013 basert på de forutsetningene og dataene som er tilgjengelige.