Publisert 05.12.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Varsel om inntektsrammer 2013

NVE varslet 4. desember 2012 nettselskapenes inntektsrammer for 2013. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 19,1 milliarder kroner, en økning på 4,3 mrd kroner fra varslet inntektsramme for 2012.