Publisert 12.09.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Veileder til ordningen med utbetaling ved svært langvarige strømavbrudd

NVE har utarbeidet en veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften.