Publisert 17.03.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Referansepris på kraft

Et av elementene i kostnadsgrunnlaget er kostnader knyttet til nettap. For å beregne en årlig nettapskostnad multipliserer vi årets nettap i MWh med en referansepris på kraft.

Referanseprisen på kraft representerer en årlig vektet gjennomsnittspris per elspotområde. Nettselskapene vil dermed få ulik referansepris på kraft basert på hvilket prisområde de er lokalisert i. 

Månedspriser per elspotområde hentes fra nordpoolgroup.com, og vektes med månedlige data om forbruk i alminnelig forsyning, som fremkommer av SSBs tabell 08583. Gjennomsnittet av vektede månedspriser gir årlig pris per elspotområde.

Ved varsel om kommende års inntektsrammer regner vi kun ut en samlet referansepris på kraft for hele landet. For å komme frem til denne henter vi priser på kvartalvise forwardkontrakter (ENO) fra nasdaqomx.com, og regner disse om fra EUR til NOK. Prisene vektes med kvartalvis forbruk i alminnelig forsyning. Gjennomsnittet av vektede kvartalpriser gir forventet referansepris for kommende år. 

I kostnadsnormmodellen bruker vi systempris fra to år tilbake i tid for å beregne nettapskostnad. Månedlige systempriser (Nord Pool) vektes med månedlige forbruksdata (SSB). Gjennomsnitt av vektede månedspriser gir årlig systempris. 

 

Referansepris på kraft

2019: 384,4 (estimat basert på forwardpriser for 2019, ENOQ 1-4 2019)

2018: 424,6 (NO1); 420,5 (NO2); 428,2 (NO3); 423,9 (NO4); 418,7 (NO5)

2017: 286,9 (NO1); 284,8 (NO2); 290,3 (NO3); 
257,1 (NO4); 284,7 (NO5)

2016259,7 (NO1); 247,9 (NO2); 276,6 (NO3); 
244,5 (NO4); 246,7 (NO5)

2015: 198,74 (NO1); 198,22 (NO2); 209,99 (NO3);
202,82 (NO4); 197,77 (NO5)

Alle priser inkluderer et påslag på kr 11.

Systempris

2016: 264,74 kr/MVh

2015: 208,13 kr/MWh

2014: 261,35 kr/MWh

2013: 310,99 kr/MWh

Alle priser inkluderer et påslag på kr 11.