2013 - 2018

Under følger en oversikt over de historiske parameterverdiene som har inngått ved beregningen av referanserenten. Du kan lese mer om dagens rentemodell her

  2013  2014  2015  2016  2017 2018 2019 (estimat)
Gjeldsandel 60 % 60 % 60 %  60 % 60 % 60 % 60 %
Nøytral realrente 2,5 %  2,5 % 2,5 %  2,5 %  2,5 % 2,5 % 1,5 %
Egenkapitalbeta 0,875  0,875 0,875  0,875  0,875  0,875 0,875
Markedspremie 5 %  5 % 5 %  5 %  5 % 5 % 5 %
Inflasjon 1,70 %  2,18 % 2,25 %  2,53 %  2,33 % 1,98 % 2,0 %
Swaprente 2,59 %  2,19 %  1,44 %  1,18 %  1,48 % 1,87 % 2,05 %
Kredittrisikopremie 0,97 %  0,56 %  0,75 % 1,00 % 0,65 % 0,63 % 0,84 %
Skattesats 28 %  27 %   27 % 25 % 24 %  23 % 23 %
Beregnet referanserente 6,90 %  6,61 %  6,32 %  6,32 % 6,12 % 6,10 % 5,82 %

 

2007 - 2012

I 2007 ble en Weighted Average Cost of Capital (WACC) modell innført for beregning av referanserenten. Modellen forenkles til: r = 1,14r + 2,39 %

Alle parameterverdiene, utenom risikofri nominell rente, var konstante gjennom hele perioden. Den risikofrie nominelle renta var et årlig gjennomsnitt av en 5-årig statsobligasjon. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gjeldsandel 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %
Obligasjon (5-årig) 4,77 4,43 3,33 2,83 2,56 1,59
Egenkapitalbeta 0,875 0,875 0,875 0,875 0,875 0,875
Markedspremie 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Tapspremie 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 %
Skattesats 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Beregnet referanserente 7,83 % 7,44 % 6,19 % 5,61 % 5,31 % 4,20 %