Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 24.10.2019

Omsetningskonsesjon

NVE forlenger inneværende periode for omsetningskonsesjoner med to år. Dagens omsetningskonsesjonsperiode løper fra 01.01.2015 til 31.12.2020. Alle selskap som skal drive konsesjonspliktig virksomhet må søke om omsetningskonsesjon. Omsetningskonsesjon søkes gjennom søknadsskjema i Altinn.

NVE vil sende ut nye konsesjonspapirer til alle konsesjonærer i løpet av 2018. Det er ikke nødvendig å søke om forlengelse. Vi minner også om rapporteringsplikten i omsetningskonsesjonen og oppfordrer selskap til å sende inn skjema for å rapportere endringer i driften av den omsetningskonsesjonspliktige virksomheten via Altinn.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Pia Engh Roll

Tlf: 22 95 94 66

Seniorrådgiver Kenneth Birkeli

Tlf: 22 95 90 74

Rådgiver Stian Skaalbones

Tlf: 22 95 90 29

 

Omsetningskonsesjon for ladetjenester for elbil

NVE har bestemt at ladetjenester for elektriske person- og varebiler skal unntas omsetningskonsesjonsplikt. Dette inkludere tilbydere av ladetjenester i borettslag/sameie, i tilknytning til næringsbygg samt hurtigladestasjoner og offentlige parkeringsanlegg med tilgjengelige ladetjenester. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke om omsetningskonsesjon fra NVE.

Hvilken prismodell tilbydere av ladetjenester velger har ingen betydning for om de må ha omsetningskonsesjon eller ikke. Tilbyderne står fritt til å prise tjenestene på den måten som de finner det mest hensiktsmessig og effektivt.

Om regelverket

All omsetning av elektrisitet er omsetningskonsesjonspliktig ifølge energiloven § 4-1 første ledd. Ladetjenester for elektriske kjøretøy er unntatt omsetningskonsesjonslikt i henhold til energilovforskriften § 4-2 fjerde ledd bokstav d.

Informasjon om søknadsprosessen i Altinn

Pålogging i Altinn

Ved å trykke på lenken "søknad om omsetningskonsesjon" ovenfor, vil du bli videresendt til Altinns påloggingsside. Logg deg inn med personnummer og passord.

Når du er pålogget vil du kunne velge hvem du skal registrere for. Når du har valgt selskapet du skal registrere søknaden for, blir du sendt videre til søknadsskjemaet for omsetningskonsesjon.

Dersom du ikke finner navnet på selskapet du skal søke for, betyr det at du ikke har fått delegert rettigheter. For detaljert informasjon angående rettigheter til NVEs tjenester anbefaler vi at du besøker Altinns informasjonsside om tjenesten søknad om omsetningskonsesjon.

Delegering av rettigheter for NVEs tjenester i Altinn

Rettigheter til NVEs tjenestegruppe er forhåndstildelt personer med en av følgende roller registrert i Enhetsregisteret for selskapet:

• Daglig leder
• Styrets leder
• Innehaver
• Bobestyrer
• Deltaker med proratarisk og solidarisk ansvar
• Bestyrende reder
• Komplementar
• Norsk representant for utenlandsk selskap
• Regnskapsfører
• Revisor

Dersom den ansatte som søker for selskapet ikke har en av disse rollene, må denne delegeres rettigheter av en person med en av de overnevnte rollene.
Man kan finne ut hvem som har roller i den aktuelle virksomheten ved å klikke på ”Fra enhetsregisteret” i venstremenyen under ”Administrasjon” etter at man har logget seg inn i Altinn.

En person med en av rollene nevnt over må logge seg inn i Altinn på vanlig måte, med sitt eget fødselsnummer. Deretter kan man i Administrasjonsmenyen delegere rettigheter til andre som skal ta seg av rapportering og oppfølging i Altinn. Delegeringen må gjøres bare en gang, forutsatt at det ikke endres på hvem som skal utføre disse oppgavene på vegne av virksomheten.

Dersom man samtidig delegerer rettigheten ”Administrator” kan den som har fått delegert rettighetene til seg delegere de aktuelle rettighetene videre.