Listen viser selskap som har gyldig omsetningskonsesjon.

Feltforklaring:
O: Kraftomsetning sluttbruker og/eller kraftomsetning engros
P: Vannkraft, vindkraft og/eller annen kraftproduksjon
D: Distribusjonsnett
R: Regionalnett
S: Sentralnett
K: Videresalg av konsesjonskraft
A: Aggregatorvirksomhet

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/TradingLicensees.cshtml)