Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Leverandørskifteundersøkelsen

I Norge kan sluttbrukere fritt velge hvilken kraftleverandør de ønsker å kjøpe kraften fra. Gjennom muligheten til å skifte kraftleverandør på bakgrunn av pris eller andre relevante hensyn, åpnes det for konkurranse mellom kraftleverandørene.

Som et ledd i arbeidet med å undersøke om konkurransen i sluttbrukermarkedet fungerer tilfredsstillende, har NVE siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende blant annet antall leverandørskifter, markedsandeler blant kraftleverandørene i de ulike nettområdene og prisene sluttbrukerne står ovenfor.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter per i dag:

Utviklingen i antall leverandørskifter

Prisutviklingen for husholdningskunder

Utviklingen i leveringspliktordningen

Markedsandelene til kraftleverandører i forskjellige nettområder