I Norge kan sluttbrukere fritt velge hvilken kraftleverandør de ønsker å kjøpe kraften fra. Gjennom muligheten til å skifte kraftleverandør på bakgrunn av pris eller andre relevante hensyn, åpnes det for konkurranse mellom kraftleverandørene.

Som et ledd i arbeidet med å undersøke om konkurransen i sluttbrukermarkedet fungerer tilfredsstillende, har NVE siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende blant annet antall leverandørskifter, markedsandeler blant kraftleverandørene i de ulike nettområdene og prisene sluttbrukerne står ovenfor.

Last ned historiske kvartalsfordelte data for leverandørskifter

Hovedtall 2018

Hovedtall 2017

Hovedtall 2016

Hovedtall 2015


Hovedtall 2014


Hovedtall 2013

 
Hovedtall 2012
 
 
Hovedtall 2011
 
 
Hovedtall 2010
 

 

Kontaktinformasjon

Rådgiver Stian Skaalbones

Seksjonssjef Guro Grøtterud

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter per i dag:

Utviklingen i antall leverandørskifter

Prisutviklingen for husholdningskunder

Utviklingen i leveringspliktordningen

Markedsandelene til kraftleverandører i forskjellige nettområder