Publisert 27.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

AMS

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Smarte strømmålere vil gi bedre informasjon om strømforbruk, og legge til rette for nyttige tilleggstjenester. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon og de aller fleste har nå startet utrullingen.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Guro Grøtterud

AMS-henvendelser: 969 42 270

Legg gjerne igjen beskjed om vi ikke kan svare akkurat når du ringer, så ringer vi tilbake.

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk smarte målere. De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Mange husstander og bedrifter har allerede hatt smarte målere i flere år, og de aller fleste nettselskapene har nå startet utrullingen. Nettselskapene vil i god tid informere sine kunder om når de gamle målerne byttes ut med nye AMS-målere, og ellers orientere om selve installasjonsprosessen.

De nye smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene. I tillegg vil nettselskapene kunne bruke informasjonen til å drifte nettene mer effektivt, noe som isolert sett vil slå ut i lavere nettleie.

De nye målerne vil kunne gi kundene løpende informasjon om eget forbruk. Slik informasjon vil f.eks. kunne tilbys via mobiltelefon eller display hos kundene. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt.

AMS vil være en god plattform for mange nyttige tjenester i hus og hjem. Utover de grunnleggende krav som myndighetene setter til funksjonalitet kan forbrukerne tilbys andre tjenester som kan være nyttige. Dette kan være energirelaterte tjenester som styring av strømforbruket og tilbud av nye kraftprodukter, eller det kan være andre tjenester som trygghetsalarmer, registrering av vannlekkasjer og så videre. Du kan lese mer om mulighetene med ny teknologi og forbrukerfleksibilitet her.

Nettselskapene er ansvarlige for installasjon og drift av AMS-systemet. Strømkundene har råderett over alle data som gjelder eget strømforbruk, men nettselskap og kraftleverandører har rett til å få tilgang til alle data som kreves for å kunne avregne og fakturere kundene. Disse dataene kan ikke overlates til andre uten etter samtykke av kunden.

For å hindre misbruk av data og personopplysninger plikter nettselskapene å etablere de sikkerhetssystemer og rutiner som er nødvendige for å hindre at personopplysninger kommer på avveie. NVE har skrevet en veileder om AMS-sikkerhet for nettselskapene, og fører tilsyn med nettselskapenes oppfølging av kravene.

Fakta

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og  miljøbesparende måte.