Publisert 27.11.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Nettselskapets nøytralitet

I kraftmarkedet er det et skille mellom konkurranseorienterte omsetningsselskaper og monopolregulerte nettvirksomheter. En av forutsetningene for et effektivt kraftmarked er et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet.

Nøytralitet innebærer at nettfunksjonen ikke skal påvirke konkurranseforholdene mellom de ulike kraftleverandørene i markedet.

Veileder om nøytralitet og informasjonsplikt. (Veileder 5/2011)

Netteiers grad av selskapsmessig eller eiermessig integrasjon med en eller flere kraftleverandører skal ikke gi grunnlag for særordninger som påvirker kundens valg av leverandør.

Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. De skal sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, med det som formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet.

I tillegg plikter nettselskapene å gjennomføre leverandørskifter når de mottar en melding om dette, i tråd med bestemmelsene i avregningsforskriften.

Om nøytralitet

Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører.

De skal sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, med det som formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet.