Publisert 25.02.2015 , sist oppdatert 30.10.2019

Strømkunde

Våre forbrukersider gir en oversikt over hvem som gjør hva i kraftmarkedet, og svarene på de vanligste spørsmålene du har omkring strøm og nettleie.

Kraftleverandører og nettselskaper forveksles ofte, men hva er egentlig forskjellen?

Kraftleverandør

En kraftleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. Du kan velge mellom mange forskjellige kraftleverandører, og alle har forskjellige priser og avtalevilkår. Du får imidlertid den samme strømmen uansett hvilken kraftleverandør du velger.

Dersom du skifter kraftleverandør må du fortsatt betale det samme i nettleie til det lokale nettselskapet. Kraftleverandøren kjøper inn strøm på kraftbørsen, direkte fra produsenter, eller de produserer strømmen selv.

Nettselskap

Nettselskapet eier og er ansvarlig for strømnettet og sørger for at strømmen fra den kraftleverandøren du har valgt blir transportert til huset ditt.

Nettselskapet har monopol på sine tjenester innenfor sitt geografiske område. Du kan derfor ikke bytte nettselskap dersom du er misfornøyd med tjenestene deres. Årsaken til dette er at det vil være svært ulønnsomt å ha konkurrerende nettselskap som bygger hvert sitt parallelle strømnett.

Hvorfor får noen kunder en felles regning fra nettselskap og kraftleverandør, mens andre kunder får to separate regninger?

Dersom nettselskap og kraftleverandør ønsker det, kan de avtale at nettleie og kraftkjøp faktureres på en og samme regning. I mange nettområder fakturerer nettselskapet felles med den dominerende kraftleverandøren i nettområdet, fordi det ofte er slik at kraftleverandøren er samme selskap som nettselskapet, eller er en del av samme konsern.

Kan man ikke velge å være kunde bare ett sted, enten hos et nettselskap eller hos en kraftleverandør?

Dersom du vil ha strøm levert til huset ditt må du være kunde hos nettselskapet. Dersom du ikke har noen kraftleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg. Dette er imidlertid ment å være en midlertidig løsning for å sikre at du får levert strøm inntil du får valgt en kraftleverandør. Prisen på strøm levert av nettselskapet er derfor normalt dyrere enn hva du kan få hos en kraftleverandør. Se for øvrig spørsmålet: "Hva skjer dersom jeg ikke har noen kraftleverandør?" under Strømavtaler.

Andre relevante temaer for deg:

Relevante etater og organisasjoner