Publisert 13.01.2016 , sist oppdatert 30.10.2019

Elhub

NVE har pålagt Statnett å utvikle Elhub. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om sitt eget strømforbruk, og en mer nøyaktig avregning slik at kunden blir fakturert for sitt faktiske forbruk. Strømkundene vil få bedre oversikt over strømforbruket sitt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte. Strømkundene kan også bli plusskunder og produsere sin egen strøm.

Bruk av personnummer ved tegning av strømavtale

For å sikre at flest mulig har fødselsnummeret registrert i Elhub når informasjonsløsningen tas i bruk, har NVE pålagt nettselskap og strømleverandører å hente inn fødselsnummer fra 1. september 2015. Når Elhub settes i drift, skal alle strømavtaler inneholde fødselsnummer for at kunden skal identifiseres entydig.

For å avdekke korrekt identitet for strømkunden, må kunden kontaktes i tilfeller hvor eksisterende kundeinformasjon hos nettselskap og strømleverandør er motstridende.

Kunden bestemmer tilgang til data

Personopplysninger inkludert fødselsnummer og måleverdier som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med.

Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir strømkundene oversikt over hvem som har tilgang til deres opplysninger.

Kundene styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.

Nytt regelverk med Elhub

NVE har vedtatt forskriftsendringer for å tilrettelegge for innføring av Elhub, blant annet om hvordan nettselskap og strømleverandører skal bidra til forberedelsene for den nye løsningen.

De viktigste endringene for strømkundene i forarbeidet til Elhub er følgende:

 • For å kunne sørge for god datakvalitet, sikkerhet og personvern i Elhub må alle kunder
  registreres med unik identifikasjon, som innebærer at alle personer som er strømkunder må identifiseres med fødselsnummer (eventuelt d-nummer, et identifikasjonsnummer som gis til alle utlendinger som bor i Norge under seks måneder). Unik identifikasjon vil bidra til bedreinformasjon til kundene på en effektiv måte og samtidig forhindre at uvedkommende får adgang til opplysninger i Elhub.

 • Alle kunder skal få oversikt over hvilke personopplysninger som lagres i Elhub og mulighet til å styre hvem som skal få tilgang til opplysningene i en egen webløsning. Webløsningen skal være tilgjengelig på internettsidene til alle aktører som er knyttet til Elhub. I hovedsak skal det lagres opplysninger om kundens navn, fødselsnummer, adresse, kontaktopplysninger og historisk strømforbruk for de siste tre årene. Det lagres ikke andre typer personopplysninger i Elhub.
 • Strømleverandører og nettselskap kan innhente fødselsnummer og d-nummer fra  folkeregisteret, men i enkelte tilfeller må de kontakte kunden direkte for å få korrekte opplysninger.
 • Dersom det ikke er registrert fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer for
  kunden er strømleveringsavtalen ugyldig og i strid med regelverket som gjelder fra 23. oktober2017. Dette vil i ytterste konsekvens føre til at anlegget stenges dersom det ikke er mulig foraktørene å identifisere hvem som er kunde i målepunktet.

 • For hvert enkelt målepunkt skal det være samme person som står registrert med avtale til
  nettselskap og strømleverandør. Ved inngåelse av strømleveringsavtale sørger strømleverandørfor at samme person knyttes til nettleieavtalen, og dersom det er registrert ulike personer kanman kontakte strømleverandør for å registrere korrekt informasjon.