Publisert 03.10.2018 , sist oppdatert 30.10.2019

Gebyr for manuell avlesing

Nettselskapene kan kreve gebyr for avlesing hos kunder som ikke har AMS-måler med kommunikasjonsenhet.

Nettselskapene har en plikt til å sørge for at alle målere blir lest av minst en gang i året, og at måledataene er riktige. Når nettselskapet har gjennomført installasjon av AMS i sitt område, skal avlesingen skje ved at AMS-måleren sender måledata til nettselskapet.

AMS-måleren sender automatisk korrekte måledata til nettselskapene. Korrekte måledata er viktig. Korrekte måledata gir et bedre grunnlag for riktig faktura til kundene. Riktige måledata bidrar til at nettselskapene kan planlegge investeringene sine bedre og at de kan drifte nettene mer effektivt, noe som også kan slå ut i lavere nettleie. For kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må nettselskapet håndtere data som blir avlest manuelt og ha rutiner for å kontrollere at data som er sendt inn manuelt er riktige. Nettselskapet kan da beslutte at det er nødvendig å gjennomføre kontrollavlesing hos de kundene som ikke har installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet.

Du finner mer informasjon om hva regelverket sier om nettselskapenes adgang til kontrollavlesing og å kreve gebyr for manuell avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet her.


Ekstra kostnader

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Regelverket gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene. Kostnader som danner grunnlag for et avlesningsgebyr kan være registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesing, retting av feil levert målerstand og gjennomføring av kontrollavlesing hos kunden.

Når nettselskapet krever et slikt gebyr, skal gebyret være likt for alle kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet i nettselskapets område. Nettselskapet kan ikke kreve inn mer i gebyr enn de ekstra kostnadene nettselskapet har med å håndtere og kontrollere manuelt avleste data.

Nettselskapet kan ikke kreve gebyr i tilfeller der nettselskapet selv har vurdert at AMS-måler ikke skal installeres, fordi disse kundene ikke har fått tilbud om AMS-måler.

Svar på en del vanlige spørsmål:

Jeg har fått fritak av helsemessige årsaker. Hvorfor må jeg betale gebyr?

Nettselskapene har en plikt til å sørge for at alle målere blir lest av minst en gang i året, og at måledataene er riktige. AMS-måleren sender automatisk korrekte måledata til nettselskapene. For kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må nettselskapet håndtere data som blir avlest manuelt og ha rutiner for å kontrollere at data som er sendt inn manuelt er riktige.

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Regelverket gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene.

Når nettselskapet krever gebyr for manuell avlesing, gjelder gebyret for alle kunder som ikke har installert AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.

 

Jeg har så langt lest av måleren min selv. Hvorfor må nettselskapet gjennomføre kontrollavlesing?

Nettselskapene har en plikt til å sørge for at alle målere blir lest av minst en gang i året, og at måledataene er riktige. Når nettselskapet har gjennomført installasjon av AMS i sitt område, skjer avlesingen ved at AMS-måleren sender måledata til nettselskapet.

AMS-måleren sender automatisk korrekte måledata til nettselskapene. Korrekte måledata er viktig. Korrekte måledata gir et bedre grunnlag for riktig faktura til kundene. Riktige måledata bidrar til at nettselskapene kan planlegge investeringene sine bedre og at de kan drifte nettene mer effektivt, noe som også kan slå ut i lavere nettleie. For kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må nettselskapet ha rutiner for å sikre at også disse målerne er avlest riktig. Nettselskapet kan da for eksempel velge å gjennomføre kontrollavlesing hos de kundene som ikke har installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet.

 

Hvorfor må jeg betale gebyr for manuell avlesing?

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. NVE har vurdert at nettselskapene kan velge å fastsette et gebyr for å dekke disse kostnadene.

 

Jeg vil vite hvordan nettselskapet har beregnet gebyret. Hva kan jeg gjøre?

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer. Denne plikten gjelder også for gebyret for manuell strømavlesing.  

Du kan ta kontakt med nettselskapet og be om informasjon om hvordan gebyret er beregnet. Nettselskapet skal opplyse om:

  • Hvilke aktiviteter nettselskapet gjennomfører i forbindelse med manuell avlesing for kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.
  • Kostnadene forbundet med de ulike aktivitetene. Nettselskapet skal også redegjøre for hvordan nettselskapet har beregnet kostnadene de ulike aktivitetene medfører.

Nettselskapet skal fakturere samme beløp for alle kunder innenfor samme nettområde, uavhengig av hvilken geografisk plassering den enkelte kunde har. Derfor kan du ikke kreve at nettselskapet legger fram kostnadsberegning for kontrollen i akkurat din bolig.

Hvis du ikke får tilstrekkelig informasjon fra nettselskapet ditt om beregningsgrunnlaget for gebyret for manuell avlesing av strømmen i ditt nettområde, har du mulighet til å sende inn en klage til NVE her.

 

NVE har uttalt i media at gebyret vil være 500-2000 kr. Mitt nettselskap krever et høyere gebyr. Er gebyret for høyt?

NVE uttalte i et intervju med NRK i juli 2018 at vi antok at et gebyr kunne være i størrelsesorden 500 til 2000 kroner per år. Dette var et foreløpig anslag fra vår side. Vi registrerer at noen nettselskaper har kommet frem til en årlig kostnad ved manuell avlesning som er høyere enn dette, når nettselskapet gjennomfører årlig kontrollavlesing hos kunden.

Det enkelte nettselskap må selv beregne hvilke ekstra kostnader som oppstår når de må håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Når nettselskapene krever gebyr for manuell avlesing, skal gebyret fastsettes på bakgrunn av faktiske kostnader. Nettselskapet kan ikke kreve inn mer i gebyr enn de ekstra kostnadene nettselskapet har med å håndtere og kontrollere manuelt avleste data.

 

Mitt nettselskap krever et høyere gebyr enn andre nettselskaper. Er gebyret for høyt?

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr for å dekke disse kostnadene. Kostnader som danner grunnlag for et avlesningsgebyr kan være registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesing, retting av feil levert målerstand og gjennomføring av kontrollavlesing hos kunden.

Størrelsen på gebyret kan variere mellom nettselskap som følge av at nettselskapene har ulike løsninger for å gjennomføre manuell avlesing og kontroll av måledata, og dermed ulike kostnader forbundet med dette. Nettselskapet kan ikke kreve inn mer i gebyr enn de ekstra kostnadene nettselskapet har med å håndtere og kontrollere manuelt avleste data.

 

Kan jeg klage på gebyret?

Nettselskapene kan gjennomføre kontrollavlesing og kreve gebyr for manuell avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet. Du kan derfor ikke klage på at nettselskapet krever gebyr.

Du har krav på informasjon fra nettselskapet ditt om hvordan gebyret er beregnet. Hvis du har tatt kontakt med nettselskapet og ikke fått tilstrekkelig informasjon om hvordan ditt nettselskap har beregnet gebyret, kan du klage til NVE. Du kan også klage til NVE hvis informasjonen du har fått fra nettselskapet tilsier at gebyret omfatter kostnader som ikke kan finansieres ved gebyr.

Du kan lese mer om hva regelverket sier om adgangen til å kreve gebyr, hvilken informasjon du har krav på og hvilke kostnader nettselskapet kan finansiere ved gebyr her.

Klage til NVE kan sendes inn her