Publisert 27.02.2015 , sist oppdatert 30.10.2019

Klage på nettselskap

Vet du at du kan klage på nettselskapet? Du kan klage på leveringskvalitet, leverandørskifte, måling og avregning, samt nettleien og anleggsbidrag

Klager er offentlige dokumenter

Alle dokumenter i klagebehandlingen er offentlige, også det innkomne klagedokumentet for nettbrukeren. Vedtaket i klagesaker blir publisert på NVEs internettside.

NVE vil i klagebehandlingen vurdere om nettselskapet har brutt gjeldende regelverk. NVE vil behandle klagene i henhold til Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.

NVE tar ikke stilling til krav om erstatning, da dette ligger utenfor NVEs myndighetsområde. NVEs regulering av nettselskapene er en offentligrettslig regulering.

Erstatning er et privatrettslig forhold og kan for husholdningskunder tas opp med elklagenemnda. For både husholdnings- og næringskunder kan forholdet også tas opp via rettsapparatet.

I klagen bør det fremkomme konkret hva det klages på, og så langt som mulig inneholde en beskrivelse av hvordan nettselskapet har brutt regelverket.

Legg ved relevante dokumenter i saken, for eksempel korrespondanse med nettselskapet.

Alle dokumenter i klagebehandlingen er offentlig, også det innkomne klagedokumentet for nettbrukeren. Vedtaket i klagesaker blir publisert på NVEs internettside.

NVE vil som standard prosedyre kontakte nettselskapet for å be dem uttale seg i saken.

Normal saksbehandlingstid er 4 mnd.

NVE avgjør klagen gjennom enkeltvedtak i henhold til Forvaltningsloven.
Både innklager og nettselskap kan påklage NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet.