Publisert 17.02.2009 , sist oppdatert 30.10.2019

Klage på nettselskap knytte til nettleie og anleggsbidrag

NVE lager regler som bestemmer hvordan nettleien skal utformes. Blant annet skal nettleien til husholdningskunder bestå av ulike ledd som fastledd (kr/år) og energiledd (øre/kWh).

Nettbasert klageskjema for klage på nettselskap

Nettselskapet kan kreve et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye tilknytninger til nettet. Nettselskapet kan også kreve anleggsbidrag ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Formålet med anleggsbidraget er å gjøre kunden ansvarlig for de kostnadene som følger av en nytilknytning eller en oppgradering av kundens tilknytning til nettet.

Brukere av kraftnett kan klage på hvordan nettleien er utformet og hvordan anleggsbidrag er beregnet. Det er også klageadgang på hvordan nettselskapene informerer om tariffendringer og anleggsbidrag.

Regelverket er gitt gjennom Forskrift for økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer for nettvirksomheten og tariffer.