Publisert 29.01.2019 , sist oppdatert 24.10.2019

Oppfølging av aktørenes plikter etter systemansvarsforskriften

I tillegg til oppfølging av systemansvarlig fører NVE tilsyn med at aktørene etterlever pliktene de er har etter systemansvarsforskriften. For beskrivelse av alle NVEs aktiviteter rundt oppfølging av systemansvaret se siden Oppfølging av systemansvaret.

NVE kan gjennomføre både stedlige tilsyn (revisjoner) og skriftlige tilsyn med enkeltbestemmelser for å følge opp at aktørene etterlever sine plikter etter systemansvarsforskriften.

For revisjonsrapporter med konsesjonærenes plikt til å gjennomføre feilanalyse etter fos § 7, 12,13, 14 og 22, se revisjonsrapporter leveringskvalitet og feilanalyse.

I tabellen under er vedtak i saker om aktørenes plikter etter systemansvarsforskriften (skriftlig tilsyn), listet opp.

Forhold Selskap NVEs vurdering Vedtaksdato Påklaget til OED
Funksjonskrav Hydro Energi AS Vedtak
201838823-7
01.03.2019  
Funksjonskrav TrønderEnergi Nett AS Vedtak
201838822-6
19.12.2018  
Funksjonskrav Ymber AS Vedtak
201835304-5
18.12.2018  
Funksjonskrav Skagerak Energi AS Vedtak
201834339-5
17.12.2018  
Funksjonskrav Equinor (Hammerfest LNG) Vedtak
201833073-4
27.11.2018  
Funksjonskrav Bane Nor SF Vedtak
201833012-6
27.11.2018  
Funksjonskrav Skafså Kraftverk ANS
20.12.2018  
Funksjonskrav Sognekraft AS

Vedtak
201800784-6

20.12.2018  
Funksjonskrav Porsa Kraftlag AS
Avslutning av sak
201800618-6
06.11.2018  
Funksjonskrav Troms Kraft Produksjon AS

Vedtak
201800151-4

10.07.2018  
Funksjonskrav Hydro Energi AS

Avslutning av sak
201710174-4

13.12.2018  
Funksjonskrav Nord-Salten Kraft AS

Vedtak
201709708-4

03.07.2018  
Funksjonskrav Dalane nett AS Avslutning av sak
201707891-4
14.02.2018  
Funksjonskrav Sunnfjord Energi AS Avslutning av sak
201707536-4 
20.12.2017  
Funksjonskrav BKK Nett AS Avslutning av sak
201707187-4
20.12.2017  
Funksjonskrav Lyse Elnett AS Avslutning av sak
201707000-4
16.11.2018  
Funksjonskrav Helgelandskraft AS Avslutning av sak
201706360-5
14.02.2018

 
Funksjonskrav Eidefoss AS Avslutning av sak
201702938-4
04.09.2017  
Funksjonskrav Statkraft Energi AS Avslutning av sak
201702939-5
06.04.2018  
Funksjonskrav Tellenes Vindpark AS Avslutning av sak
201702254-5
06.07.2017  
Funksjonskrav Lofotkraft AS Avslutning av sak
201700293-4
27.03.2017  
Funksjonskrav Hydro Energi AS Avslutning av sak
201606309-4
27.03.2017  
Funksjonskrav Elkem AS, Bjølvefossen Vedtak
201604518-7
21.01.2019  
Funksjonskrav Siso Energi AS Avslutning av sak
201604120-4
08.09.2016  
Funksjonskrav Tafjord Kraftproduksjon AS Avslutning av sak
201603528-4
19.08.2016  
Funksjonskrav Voss Energi As Avslutning av sak
201603251-4
19.08.2016  
Funksjonskrav Midtnett Buskerud Avslutning av sak
201602535-4
01.07.2016  
Funksjonskrav Hafslund Nett AS Avslutning av sak
201501760-19
09.06.2016  
Funksjonskrav Statnett SF (netteier) Vedtak om
overtredelsesgebyr
201507062-4
28.06.2017  
Funksjonskrav SFE Nett

Avslutning av sak
201505919-4

15.12.2015  
Funksjonskrav Statkraft Energi AS

Avslutning av sak
201501859-4

05.06.2015  
Funksjonskrav Eidsiva Nett AS

Avslutning av sak
201501681-4

05.06.2015  
Funksjonskrav EB Nett AS

Avslutning av sak
201406523-4

25.05.2015  
Funksjonskrav E-CO

Avslutning av sak
201406425-4

05.06.2015  
Funksjonskrav Lyse Elnett AS

Avslutning av sak
201406347-4

20.05.2015  
Funksjonskrav Andøy Energi AS

Avslutning av sak
201406348-4

20.03.2015  
Funksjonskrav Varanger KraftVind AS

Avslutning av sak
201406349-3

30.01.2015  
Funksjonskrav Statnett SF (netteier)

Avslutning av sak
201400026-13

20.05.2015  
Funksjonskrav Skagerak Nett AS

Avslutning av sak
201306603-7

12.12.2014  
Funksjonskrav Andøy Energi AS

Avslutning av sak
201307684-6

11.04.2014  
Funksjonskrav Lyse Elnett AS Avslutning av sak
201303830-10
05.02.2014  
Funksjonskrav Helgelandskraft AS

Avslutning av sak
 201307652-6

27.11.2013  
Funksjonskrav Sira-Kvina Kraftselskap AS

Avslutning av sak
201307720-4

05.02.2014  
Funksjonskrav Lofotkraft AS

Avslutning av sak
201306551-5

04.12.2013  
Funksjonskrav Gudbrandsdalen Energi AS

Avslutning av sak
201305951-4

21.11.2013  
Funksjonskrav Statnett SF (netteier)

Avslutning av sak
201305950-4

08.11.2013  
Funksjonskrav Tafjord Kraftnett AS

Avslutning av sak
201305949-4

31.10.2013  
Funksjonskrav Agder Energi Produksjon AS

Avslutning av sak
201305949-4

31.10.2013  
Funksjonskrav Kragerø Energi AS

Avslutning av sak
201203154-6

31.10.2013  
Systemvern / lydighetsplikt Lyse Elnett AS

Vedtak om
overtredelsesgebyr
 201000874-14

02.09.2011

OED stadfester NVEs vedtak
201000874-25

Systemvern / lydighetsplikt Finnfjord AS

Vedtak om
overtredelsesgebyr
200902199-16

02.09.2011

OED stadfester NVEs vedtak
200902199-24