Publisert 29.01.2019 , sist oppdatert 18.03.2019

Tilsyn med systemansvarlig

I tillegg til løpende oppfølging av systemansvarlig fører NVE tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt. For beskrivelse av alle NVEs aktiviteter rundt oppfølging av systemansvaret se siden om oppfølging av systemansvaret.

NVE kan gjennomføre både stedlige tilsyn (revisjoner) og skriftlige tilsyn med enkeltbestemmelser for å følge opp systemansvarlig etterlevelse av systemansvarsforskriften.

I tabellen under er revisjoner og skriftlig tilsyn listet opp. 

I tilsynene kan det være informasjon som er underlagt taushetsplikt som skal unntas offentlighet. Der hvor slik informasjon er beskrevet i dokumentene er opplysningene sladdet, med hjemmel i Energiloven § 9-3, jf. Beredskapsforskriften § 6-2 om sensitiv informasjon om kraftsystemet eller Forvaltningsloven § 13 (1) nr. 2 om drifts- eller forretningshemmeligheter.

 

Revisjonsrapporter/vedtak

Lukking av avvik

2014

NVEs vurdering av prinsippene for bruk av produksjonstilpasning –
Vedtak 22.06.2015 (201402827-17).
Klage på vedtak til OED avvist (201402827-28)

(Ikke påvist brudd)

2014

Revisjon med systemansvarlig - fos § 12 - 25. mars 2014 (201400666-3)

3 av 4 avvik bekreftet lukket i brev
2. juli 2015 (201400666-7)

2014

NVEs vurdering av systemansvarliges avtale med lokal koordinator -
Vedtak 25. aug 2014 (201307486-4).

 

2012

NVEs vurdering av prinsippene for bruk av produksjonstilpasning –
Vedtak 25. okt 2012 (201205741-5)

(Ikke påvist brudd)

2012

Revisjon med systemansvarlig - fos §§ 7 og 16 - 21. okt 2012 (201204716-6)

7 av 7 avvik bekreftet lukket i brev
24. jun 2013 (201204716-8)
9. des 2013 (201204716-16)
19. des 2017 (201204716-40)

2011

Revisjon med systemansvarlig - §§ 13, 14, 17, 21 -
21. des 2011 (201106623-7) og omgjøring i vedtak
av 27. juni 2012 (201106623-16)

6 av 8 avvik bekreftet lukket i brev
27. juni 2012 (201106623-16)

2008

Revisjon med systemansvarlig - §§ 7, 12, 13, 22, 23, 24 -
10. aug 2008 (200805355-5)

3 av 3 avvik bekreftet lukket i brev 29 nov 2008 (200805355-7)