Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.09.2019 , sist oppdatert 19.02.2021

Eierskap i norsk vann- og vindkraft (med tekst)

Denne oversikten er basert på NVEs vannkraft- og vindkraftdatabase og aksjonærregistret til proff.no. Den er oppdatert per juni 2019. Neste hovedoppdatering kommer i januar 2020, og ellers mindre oppdateringer ved behov.

 

Over 90 % av stor vannkraft er offentlig eid. For vindkraft er tilsvarende tall 41 %. Omtrent halvparten av vindkraften er eid av utenlandske selskaper. 

Eierkategori Eierskap i vannkraft over 10 MW  Eierskap i vindkraft

Offentlig

93,3 %

 41,2 %

  • Statlig

     46,6 %

     20,6 %

  • Kommunal

       37,3 %

     15,4 %

  • Fylkeskommunal

     8,6 %

     4,3 %

  • Offentlige investeringsfond

     0,8 %

     0,9 %

Utenlandsk

5,0 %

49,2 %

Norsk privat

1,5 %

7,7 % 

Ukjent/annet

0,2 %

1,9 % 

Tabell 1: Oversikt over eierskapsfordelingen i stor vannkraft etter midlere årsproduksjon og vindkraft etter normalårsproduksjon. Referanseperioden for tilsig for vannkraft er 1981-2010. Oversikten over kraftverk er per juni 2019, og eierne av selskapene er per desember 2017. 

Kategorien «statlig» består hovedsakelig av Statkraft både for vann- og vindkraft. For vannkraft er største øvrige bidragsyter Nærings- og Fiskeridepartementet gjennom deres eierskap i Norsk Hydro. For vindkraft er øvrige statlig eierskap Finnmarkseiendommen, som eier andeler i Finnmark Kraft AS, og Olje- og Energidepartementet gjennom deres eierskap i Equinor. Folketrygdfondet, som blant annet har eierandeler i Norsk Hydro ASA, og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er de største aktørene i kategorien «offentlige investeringsfond» både for vannkraft og vindkraft. Ukjent/annet er selskap som ikke passer inn i noen av de andre eierkategoriene. Dette er hovedsakelig banker. 

Oversikt over de ti største vannkraftprodusentene 

Statkraft er Norges største vannkraftprodusent med 47 TWh i midlere årsproduksjon. Dette utgjør 35 % av Norges årlige vannkraftproduksjon, som er på om lag 135 TWh. Nærmest Statkraft følger Hafslund E-CO og Norsk Hydro.

Nr

Selskap

Midlere normalårsproduksjon (TWh)

Andel av Norges vannkraftproduksjon

1

Statkraft AS

47,0 *

34,9 %

2

Hafslund E-CO AS

12,8

9,5 %

3

Norsk Hydro ASA

9,1

6,7 %

4

BKK AS

8,0

5,9 %

5

Agder Energi AS

8,0

5,9 %

6

Lyse AS

6,5

4,8 %

7

NTE Energi AS

3,4

2,5 %

8

Eidsiva Energi AS

3,4

2,5 %

9

Akershus Energi AS

2,5

1,9 %

10

Glitre Energi AS

2,2

1,6 %

 

Sum ti største kraftproduksjonsselskap

102,9 av totalt 135,1

76,2 %

Tabell 2. Midlere årsproduksjon er referert 1981-2010. Oppdatert per juni 2019.

* Statkraft eier 67 % av Skagerak Energi. Denne andelen er medregnet hos Statkraft i tabellen, og Skagerak Energi er derfor ikke ført opp. Statkrafts andeler i Agder Energi og BKK er medregnet i statlig eierskap i tabell 1, men ikke i Statkrafts eierskap i tabell 2.

Kontaktpersoner

Vannkraft: Carl Andreas Veie, tlf: 22959451

Vindkraft: Ann Myhrer Østenby, tlf: 22959243

Forklaring

Tabell 1 viser hvor mye av norsk vann- og vindkraftproduksjon som er eid av offentlige og private norske aktører og utenlandske aktører. Disse eier kraftverk ved å eie selskaper, som igjen kan eie både kraftverk og andre selskaper i lange og komplekse eierkjeder.

Tabell 2 viser de ti selskapene som eier mest vannkraftproduksjon i Norge. Disse selskapene eier en del av kraftproduksjonen sin gjennom å eie andre selskaper. Ingen av de ti selskapene i tabellen er selv eid av et annet selskap med mer enn 50 %. Noen av selskapene eier imidlertid deler av de andre selskapene i tabellen.