Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.08.2019 , sist oppdatert 19.02.2021

Eierskap vindkraft

41 % av norsk vindkraft er offentlig eid

Halvparten av norsk vindkraftproduksjonen på 5,4 TWh er eid av utenlandske selskaper. Deretter følger Statkraft, kommuner og private norske selskap som de største eierkategoriene.

  Eierskap i vindkraft

Offentlig

41,2 %

  • Statkraft AS

     20,1 %

  • Kommunal

     15,4 %

  • Fylkeskommunal

     4,3%

  • Offentlige investeringsfond

     0,9 %

  • Øvrig statlig

     0,5 %

Privat

56,9 %

  • Utenlandsk

     49,2 %

  • Norsk privat

     7,7 %

Ukjent/annet

1,9 %

Tabell 1: Oversikt over eierskapsfordelingen i norske vindkraftverk etter andel av midlere normalårsproduksjon, fra NVEs vindkraftdatabase. Oversikten over kraftverk er per juni 2019, og eierne av selskapene er per desember 2017. Etterhvert som nye vindkraftverk  blir satt i drift, kan eierskapsfordelingen endre seg mye.

«Øvrig statlig» består av Finnmarkseiendommen, som eier andeler i Finnmark Kraft AS, og Olje- og Energidepartementet gjennom deres eierskap i Equinor. «Offentlige investeringsfond» er Folketrygdfondet og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ukjent/annet er banker, og andeler eid av selskap som er oppført som anonyme.